Commvault Expert

Cena:

2700,00 USD

Forma szkolenia

On-line

Długość

40h

Typ szkolenia

Pozostało miejsc

Zapytaj o termin

to szkolenie jest w ścieżce certyfikacji Certyfikacja Commvault Professional, Engineer & Expert

zobacz ścieżkę
Pełna specyfikacja PDF

Szkolenie autoryzowane

Krótki opis szkolenia

Szkolenie Commvault Expert zostało stworzone dla inżynierów i administratorów, w celu osiągnięcia najwyższego stopnia poziomu wiedzy na temat oprogramowania Commvault.

 

Uczestnicy szkolenia szczególną uwagę poświęcą zrozumieniu zaawansowanych funkcji Commvault, takich jak: wirtualizacja, deduplikacja, zarządzanie snapshot’ami,  tworzenia kopii, archiwizacji, retencji, ochrony aplikacji oraz rozwiązywania problemów.

Nabyta wiedza znajdzie zastosowanie w zaawansowanym zarządzaniu architekturą, rozwiązywaniu złożonych problemów oraz kompleksowym podejściu do codziennej administracji.

Pozytywne zdanie egzaminu końcowego pozwala osiągnąć najwyższy stopień certyfikacji -  Commvault Expert, wyróżniający spośród innych w branży.

Uwaga: materiały szkoleniowe oraz egzamin odbywają się w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim. 

Czego konkretnie się nauczysz?

- Architektury Commvault (CommServe, MediaAgents, indeksowanie wersji V1 oraz V2)

 

- Architektury i projektowania pamięci masowych – dysk, taśma, deduplikacja i chmura 

 

Zarządzania ochroną danych - tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych, Commvault OnePass ™, wirtualizacji i technologii IntelliSnap®

 

- Zarządzania bezpieczeństwem - firewall, szyfrowania i zabezpieczenia CommCell®

 

Strategii zarządzania danymi - koncepcji DLM/ ILM, retencji, Reference Copy, projektowania zgodności oraz indeksowania treści i wyszukiwania

 

 Rozwiązywania problemów Troubleshooting (metodologii, narzędzi i analizy logów)

 Dla kogo jest to szkolenie?

Kurs skierowany jest do administratorów i inżynierów posiadających duże doświadczenie w zakresie architektury CommCell, chcących poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać najwyższy stopień edukacji dotyczącej oprogramowania Commvault. 

Cena

Szkolenie płatne w USD: 2 700 USD netto

Cena obejmuje także koszty egzaminu. 

Czas trwania, miejsce i szczegóły organizacyjne

Szkolenie trwa 5 dni i jest realizowane w formule otwartej lub zamkniętej (przy odpowiedniej liczbie uczestników).

Szkolenie odbywa się w dwóch lokalizacjach S4E S.A.:

- w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1C

- w Warszawie, ul. Bokserska 66

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad.

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne ukończenie egzaminu drugiego stopnia certyfikacji – Commvault Engineer. W ramach szkolenia opłacone jest pojedyncze podejście do egzaminu. Egzamin ma postać testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia i należy do niego przystąpić w terminie jednego roku od zakończonego kursu. Egzamin składa się z pytań zamkniętych, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Jest dostępny w języku angielskim na portalu ea.commvault.com.

 

Formy szkoleniowe

Kurs obejmuje wykłady. 

Szczegółowa agenda

Moduł 1:

Architektura modelu Next Generation Platform:

·       Zarządzanie serwerami CommServe®

·       Zarządzanie Media Agentami oraz indeksowanie

·       Storage Policies

Moduł 2:

Storage/pamięć masowa

·       Strategia planowania zasobów w przypadku dysku, taśmy i chmury

·       Koncepcja deduplikacji i zastosowanie

·       Deduplikacja i proces przenoszenia danych

·       Deduplikacja i data aging

Moduł 3:

Wirtualizacja

·       Ochrona VMware®

·       Ochrona Hyper-V®

·       Podejście do zabezpieczenia środowiska wirtualnego

Moduł 4:

Technologia IntelliSnap®

·       Technologia Snapshot

·       IntelliSnap dla VSA

·       Konfiguracja Snapshot’ów

 

Moduł 5:

Polityka zarządzania informacją

·       Koncepty polityki zarządzania informacją

·       Podejście Commvaulta do polityki zarządzania informacją

·       Funkcje Compliance Search i Case Manager

·       Reference Copy

·        Bezpieczeństwo danych

·       Pojęcie oraz rodzaje retencji (tradycyjna, subclient, Exchange OnePass Client)

 

Moduł 6

Zarządzanie danymi

·       Technologie zarządzania danymi

·       Dostosowywanie agenta i subclient’a

·       Procesy i operacje drugorzędnej kopii danych

·       Koncepcje i metody ochrony Oracle

·       Ochrona aplikacji Microsoft w fizycznym i wirtualnym środowisku

   

 

Tagi

Commvault

Podobne szkolenia

Commvault Professional Foundations Course

On-line

1620,00 USD netto

Najbliższy termin
On-line, 2022-12-05
Commvault Engineer

On-line

1620,00 USD netto

Powiązane artykuły

Przejdź do centrum wiedzy