Certyfikacja Commvault Professional, Engineer & Master

Jak działają ścieżki?

Zacznij ścieżkę od:

Forma szkolenia

On-line

Długość

104 h

Typ szkolenia

Pozostało wolnych miejsc:

10

Liczba szkoleń w ścieżce

4
zapisz się na ścieżkę

Pełna certyfikacja Commvault

Commvault oferuje trzy poziomy certyfikacji – Professional, Engineer i Master:

 

 

 

Więcej na https://ea.commvault.com/Education/Certification

Szkolenia certyfikacyjne S4EDU

S4EDU proponuje szkolenia i egzaminy certyfikacyjne znajdujące się na poziomie Professional, Engineer i Master:

Poziom Professional:

1. Commvault Professional – szkolenie 5 dniowe

Poziom Engineer:

2. Commvault Advenced Infrastructure Design - szkolenie 3 dniowe

3. Commvault Master - szkolenie 5 dniowe

Uwaga: żeby ubiegać się o certyfikat Engineer, konieczne jest posiadanie certyfikatu Professional.

Egzaminy i certyfikaty

Certyfikacja Commvault Professional wymaga zdania jednego egzaminu Commvault Professional. 

 Egzamin ma postać testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia i należy do niego przystąpić w terminie jednego roku od zakończonego kursu. Egzamin składa się z pytań zamkniętych, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Certyfikacja Commvault Engineer wymaga zdania jednego egzaminu Advanced Infrastracture Design. 

 Test Advanced Infrastracture Design zawiera 40 pytań i trwa 90 minut. Do uzyskania pozytywnej weryfikacji należy udzielić 30 prawidłowych odpowiedzi (75%).

Certyfikacja Commvault Class wymaga zdania jednego egzaminu Commvault Master Class.

Test Commvault Master ma postać testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia i należy do niego przystąpić w terminie jednego roku od zakończonego kursu. Egzamin składa się z pytań zamkniętych, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

 

 

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i są dostępne w języku angielskim na portalu: ea.commvault.com

Cena ścieżki certyfikacyjnej

7695 USD netto. Podana cena zawiera koszty egzaminów certyfikacyjnych.

Szkolenia w ścieżce

Szkolenie autoryzowane
Szkolenie autoryzowane
Commvault Master Class

On-line

Szkolenie autoryzowane
Commvault Engineer

On-line

Szkolenie autoryzowane