Certyfikacja Commvault Professional, Engineer & Expert

Jak działają ścieżki?

Zacznij ścieżkę od:

Forma szkolenia

On-line

Długość

104 h

Typ szkolenia

Pozostało wolnych miejsc:

Liczba szkoleń w ścieżce

4
Zapytaj o termin

Pełna certyfikacja Commvault

Commvault oferuje trzy poziomy certyfikacji – Professional, Engineer i Expert:

 

 

Więcej na https://ea.commvault.com/Education/Certification

Szkolenia certyfikacyjne S4EDU

S4EDU proponuje szkolenia i egzaminy certyfikacyjne znajdujące się na poziomie Professional, Engineer i Expert:

Poziom Professional:

1. Commvault Professional – szkolenie 5 dniowe

Poziom Engineer:

2. Commvault Engineer - szkolenie 3 dniowe

3. Commvault Expert - szkolenie 5 dniowe

Uwaga: żeby ubiegać się o certyfikat Engineer, konieczne jest posiadanie certyfikatu Professional.

Egzaminy i certyfikaty

Certyfikacja Commvault Professional wymaga zdania dwóch egzaminów (Foundation i Advanced). 

 Egzamin ma postać testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia i należy do niego przystąpić w terminie jednego roku od zakończonego kursu. Egzamin składa się z pytań zamkniętych, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Certyfikacja Commvault Engineer wymaga zdania jednego egzaminu Engineer. 

 Test Engineer zawiera 40 pytań i trwa 90 minut. Do uzyskania pozytywnej weryfikacji należy udzielić 30 prawidłowych odpowiedzi (75%).

Certyfikacja Commvault Expert wymaga zdania jednego egzaminu Commvault Expert. 

Test Commvault Expert ma postać testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia i należy do niego przystąpić w terminie jednego roku od zakończonego kursu. Egzamin składa się z pytań zamkniętych, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

 

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i są dostępne w języku angielskim na portalu: ea.commvault.com

Cena ścieżki certyfikacyjnej

7020 USD netto. Podana cena zawiera koszty egzaminów certyfikacyjnych.

Szkolenia w ścieżce

Szkolenie autoryzowane
Szkolenie autoryzowane
Commvault Expert

On-line

Szkolenie autoryzowane
Commvault Engineer

On-line

Szkolenie autoryzowane