Commvault Professional Advanced Course

Termin, miejsce, cena

Forma szkolenia

On-line

Długość

16h

Typ szkolenia

Pozostało miejsc

10
zapisz się na szkolenie

to szkolenie jest w ścieżce certyfikacji Certyfikacja Commvault Professional, Engineer & Expert

zobacz ścieżkę
Pełna specyfikacja PDF

Szkolenie autoryzowane

 

Krótki opis szkolenia

Kurs zapewnia uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania skalowalnych rozwiązań do przechowywania danych oraz instalacji i konfiguracji komponentów oprogramowania Next Generation Platform. Szkolenie obejmuje także obsługę narzędzi diagnostycznych i reakcje na nieprawidłowości. Kurs jest pierwszym (II częścią Commvault Professional) w ścieżce certyfikacyjnej Commvault.

Uwaga: szkolenie odbywa się z języku polskim, egzaminy i materiały szkoleniowe są w języku angielskim.

 

Czego konkretnie się nauczysz?

- Identyfikować wymagania niezbędne do przeprowadzenia instalacji komponentów oprogramowania Next Generation Platform

- Projektować skalowalne rozwiązania dyskowe, taśmowe, chmurowe do przechowywania danych

- Projektować skalowalne, wysoce wydajne rozwiązania deduplikacyjne

- Instalować i konfigurować komponenty oprogramowania takie jak Media Agent oraz Client Agent dla aplikacji oraz systemów Windows

- Projektować skalowalne rozwiązanie do ochrony środowisk wirtualnych

- Identyfikować ograniczenia w wydajności, podejmować akcje odpowiednie dla zapewnienia optymalnego działania

- Używać dostępnych narzędzi diagnostycznych Commvault, aby identyfikować przyczyny problemów w środowisku i podejmować odpowiednie akcje mające na celu ich rozwiązanie

 

Dla kogo jest to szkolenie?

 

Kurs przeznaczony jest dla administratorów i specjalistów działów utrzymania odpowiedzialnych za administrowanie, bieżącą konfigurację oprogramowania Commvault i rozwiązywanie problemów.

 

Cena

Szkolenie płatne w USD: 1080 USD netto

Cena obejmuje także koszty egzaminu.

Czas trwania, miejsce i szczegóły organizacyjne

Szkolenie trwa 5 dni i jest realizowane w formule otwartej lub zamkniętej (przy odpowiedniej liczbie uczestników).

Szkolenie odbywa się w dwóch lokalizacjach S4E S.A. lub on-line

- w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1C

- w Warszawie, ul. Bokserska 66

- on-line

 Zapewniamy: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, obiad w przypadku szkolenia stacjonarnego.            

Egzamin

W ramach szkolenia opłacone jest pojedyncze podejście do egzaminu. Egzamin ma postać testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia i należy do niego przystąpić w terminie jednego roku od zakończonego kursu. Egzamin składa się z pytań zamkniętych, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Jest dostępny w języku angielskim na portalu: ea.commvault.com

Formy szkoleniowe

Kurs obejmuje wykłady i praktyczne zajęcia laboratoryjne na specjalnie przygotowanym środowisku.

Szczegółowa agenda

Dzień 1

Moduł 1:

Projektowanie CommCell 

Moduł 2:

Zaawansowana konfiguracja repozytoriów

Dzień 2

Moduł 3:

Polityki przechowywania danych

Moduł 4:

Monitoring