ISILON administracja i konfiguracja

Cena:

3900,00 PLN

Forma szkolenia

stacjonarne

Długość

16h

Typ szkolenia

Pozostało miejsc

Zapytaj o termin
Pełna specyfikacja PDF

Szkolenie autorskie S4E

Krótki opis szkolenia

Kurs zapewnia uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do codziennego administrowania, monitorowania i rozwiązywania problemów w pracy z systemem Dell EMC Isilon.

Czego konkretnie się nauczysz?

- Poznasz komponenty i procesy systemu Dell EMC Isilon

- Będziesz umiał wykonywać zadania administracyjne przy użyciu GUI – interfejsu graficznego oraz CLI – linii komend.

- Będziesz umiał skonfigurować sieć wewnętrzną klastra oraz interfejsy zewnętrzne, po których macierz będzie się komunikowała z aplikacjami (SmartConnect – licencjonowane oraz nie licencjonowane)

- Przećwiczysz dostęp do zawartości klastra Isilon:

Exporty NFS/SMB

dostęp po ftp/http

polityki dostępu

- Poznasz zarządzanie systemami plików

SmartPools

SmartQuotas

- Poznasz mechanizmy ochrony danych

SnapshotIQ – lokalna ochrona danych

SyncIQ – zdalna replikacja

NDMP oraz backup accelerator

- Będziesz umiał wykonywać codzienne zadania konserwacyjne

- Poznasz narzędzia systemu Dell EMC Isilon do monitorowania, raportowania, konserwacji, zarządzania i rozwiązywania problemów.

Dla kogo jest to szkolenie

Kurs przeznaczony jest dla administratorów i specjalistów działów utrzymania, którzy są odpowiedzialni za eksploatację lub wspierają rozwiązania Dell EMC Isilon.

Czas twania, miejsce i szczegóły organizacyjne

Szkolenie trwa 2 dni i jest realizowane w formule otwartej lub zamkniętej (przy odpowiedniej liczbie uczestników).

Szkolenie odbywa się w dwóch lokalizacjach S4E S.A. lub on-line:

- w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1C

- w Warszawie, ul. Bokserska 66

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad (przy szkoleniach stacjonarnych).

Cena

4000 zł netto za uczestnika.

Formy szkoleniowe

Kurs obejmuje wykłady i praktyczne zajęcia laboratoryjne. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują dyplom S4E. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego producenta.

Egzamin

Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego producenta DellEMC E20-559 („Specialist –Systems Administrator, Isilon Solutions”). Więcej informacji o egzaminie i procedurze podejścia można uzyskać pod linkiem. Egzamin ma postać testu on-line w języku angielskim – 60 pytań pojedynczego lub wielokrotnego wyboru, zalicza 63% poprawnych odpowiedzi. Na test jest przewidzianych 90 minut, a wynik znany jest od razu.

Po pozytywnie zakończonym egzaminie uczestnik otrzymuje zgodę na posługiwanie się oficjalnym logo certyfikowanego egzaminu.

Szczegółowa agenda

1. Tworzenie klastra

2. CLI/GUI

- ROLE

- Awaria węzła

3. Dodawanie licencji

4. Ochrona Danych

- Ochrona danych na poziomie katalogu

5. Smart Connect

- Tworzenie potrzebnych rekordów DNS

- Dodawanie AD

- Dodawanie dwóch udziałów sieciowych oraz nadawanie pozwoleń z wykorzystaniem interfejsu sieciowego

- Dostęp oraz przeglądanie udziałów

- Strefy dostępu - Access Zones

6. Eksport NFS oraz pozwolenia Unix

- Tworzenie katalogu

- Tworzenie eksportu

- Montowanie eksportu

7. SMB

- Tworzenie katalogów dla klientów SMB

- Współdzielenie katalogów

- Dostęp oraz przeglądanie katalogów

- Konfigurowanie automatycznego udziału home directory

8. Dostęp FTP

- Włączenie dostępu po FTP

- Tworzenie lokalnego urzytkownika FTP

- Połączenie przy użyciu FTP

9. Dostęp http

- Włączenie dostępu po http

- Dostęp http

10. SmartPools

- Przegląd domyślnej pool'owej polityki plikowej

- Tworzenie nowej pool'owej polityki plikowej

- Tworzenie raportu SmartQuotas oraz powiadomienia o wydarzeniach

- Tworzenie smartquota dla katalogu

- Dodawanie quoty użytkownika do katalogu

11. Snapshots

- Harmonogram kopii migawkowych

- Przeglądanie kopii migawkowych

Tagi

Dell EMC Isilon

Podobne szkolenia

NETWORKER administracja i konfiguracja

On-line

7000,00 PLN netto

DATA DOMAIN administracja i konfiguracja

stacjonarne

5000,00 PLN netto

Powiązane artykuły

Przejdź do centrum wiedzy