PowerStore implementacja, administracja i konfiguracja

Termin, miejsce, cena

Forma szkolenia

On-line

Długość

16h

Typ szkolenia

Pozostało miejsc

0
zapisz się na szkolenie
Pełna specyfikacja PDF

Autorskie szkolenie S4E

Krótki opis szkolenia

Autorskie szkolenie PowerStore zapewni uczestnikom zaawansowaną wiedzę odnośnie Macierzy DELL Technologies PowerStore T/X. Zakres pozwoli uczestnikom na swobodne implementowanie, konfigurowanie, administrowanie, integrowanie oraz monitorowanie Macierzy.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

Czego konkretnie się nauczysz?

W części Opisowej, uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu planowania oraz implementacji, poznają architekturę, komponenty, techniczne rozwiązania, funkcjonalności oraz sposób ich realizacji, wszystko przedstawione w jasny, przejrzysty i zrozumiały sposób przez certyfikowanego inżyniera DELL Technologies.

Dla kogo jest to szkolenie?

Kurs przeznaczony jest dla Implementatorów oraz Administratorów, jak też dla osób które chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie technologii macierzowych.

Cena

3 400 netto PLN

Czas trwania, miejsce i szczegóły organizacyjne

Szkolenie trwa 2 dni i jest realizowane w formule otwartej lub zamkniętej (przy odpowiedniej liczbie uczestników).

Szkolenie odbywa się w dwóch lokalizacjach S4E S.A. lub on-line:

- w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1C

- w Warszawie, ul. Bokserska 66

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad (przy szkoleniach stacjonarnych).

Formy szkoleniowe

Warsztaty

Szczegółowa agenda

1. PowerStore Introduction.

a. Hardware Introduction.

b. Software Introduction.

2. PowerStore Implementation.

a. PowerStore Networking Concepts.

b. PowerStore ToR Dual Data Switch Interconnect Options.

c. Implementation Overview.

d. Prepare for PowerStore T Initial Deployment.

e. PowerStore T Management Switch Configuration.

f. PowerStore T Discovery and Initial Configuration.

g. PowerStore T Storage Services.

h. PowerStore T Storage Services Configuration Using VLT.

i. Prepare for PowerStore X Switch Configuration.

j. Prepare for PowerStore X Initial Deployment.

k. PowerStore X Switch Configuration Using VLT.

l. PowerStore X Discover and Initial Configuration.

3. PowerStore Configuration.

a. Hosts and Groups Configuration.

b. Volume and Volume Group Configuration.

c. NAS Configuration.

d. NAS File Sharing Configuration.

e. SMB File Sharing Configuration.

f. Storage Container Configuration.

g. Protection Policies.

h. Snapshot Configuration.

i. Replication Configuration.

4. PowerStore Administation.

a. User Management.

b. Host Administration.

c. Volume Administration.

d. Volume Migration - PowerStore Resource Balancer.

e. NAS Administration.

f. File System Administration.

g. Data Virtualization.

h. Protection Policies.

i. Local Data Protection.

j. Remote Protection - Replications.

k. Data Efficiency.

l. Data Encryption.

m. Data Reporting / Analitycs Using CloudIQ.

5. PowerStore Migration: Import External Storage.

a. Overview.

b. Non-Disruptive Configuration Process.

c. Agentless Configuration Process.

d. Migration Workflows.

e. Migration Administration.

6. PowerStore Upgrades.

a. Add a Drive.

b. Add I/O Module.

c. Add an Expansion Enclosure.

d. Add Appliance to PowerStore Cluster.

e. Software Updates and Upgrades.

7. PowerStore Troubleshooting.