TCI2743 – Managing Hitachi Content Platform

Cena:

2325,00 EUR

Forma szkolenia

On-line lub stacjonarne

Długość

24h

Typ szkolenia

Pozostało miejsc

Zapytaj o termin
Pełna specyfikacja PDF

Autoryzowane szkolenia Hitachi

Krótki opis szkolenia

 

Ten 3-dniowy kurs zapewnia przegląd platformy storage obiektowego Hitachi Content Platform – koncept, architekturę oraz procesy z nim związane – przyjmowanie, przeszukiwanie i replikację danych. Dzięki wielu laboratoriom samodzielnie przećwiczysz wszystkie aspekty omawiane na szkoleniu takie jak implementacja, zarządzanie, konfiguracja. Poznasz również główne cechy tego produktu.

Laboratoria pozwolą Wam ugruntować zdobytą wiedzę oraz sprawdzić sposób działania funkcjonalności, których możecie nie mieć wykupionych w Waszym środowisku.

Kurs umożliwia podejście do egzaminu HQT-6420 Hitachi Content Platform Administration Test.

 

Czego konkretnie się nauczysz?

- Opisać platformę HCP wraz ze wszystkim konceptami,

Omówienie fizycznych oraz logicznych komponentów rozwiązania HCP,

Omówienie fizycznych oraz logicznych komponentów rozwiązania HCP-S,

- Implementacja różnych architektur HCP,

Konfiguracja sieci, funkcji administracyjnych, przeszukiwania i replikacji,

Podstawowe zadania administracyjne w oparciu o Ops Center

Dla kogo jest to szkolenie?

Kurs przeznaczony jest dla administratorów, klientów końcowych. 

Cena

2325 EUR netto za osobę - cena nie zawiera ceny egzaminu

Czas trwania, miejsce i szczegóły organizacyjne

Szkolenie trwa 3 dni i jest realizowane w formule otwartej lub zamkniętej (przy odpowiedniej liczbie uczestników).

Szkolenie odbywa się on-linie lub w Pradze (Czechy).

Zapewniamy: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, voucher na egzamin, serwis kawowy i obiad (w przypadku szkolenia stacjonarnego)

 

Egzamin

Egzamin HQT-6420 Hitachi Content Platform Administration Test. Cena: 100 $ netto.

Jak wygląda egzamin:

- uczestnik egzamin zdaje w formie on-line wg Kryterium Webassessor

- wyniki są dostępne od razu po egzaminie

- ilość pytań: 35 (otwarte i zamknięte)

- uczestnik po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat HQT-6420 Hitachi Content Platform Administration

Formy szkoleniowe

 

Kurs obejmuje wykłady i praktyczne zajęcia laboratoryjne na specjalnie przygotowanym środowisku.

Szczegółowa agenda

 

Szkolenie:

1. Przegląd macierzy obiektowych

2. Przegląd HCP

3. Polityki i usługi

4. Komponenty sprzętowe

5. Konfiguracja sieci

6. Administracja

7. Procesowanie danych

8. Przeszukiwanie

9. Replikacja

10. Wsparcie techniczne

11. Ekosystem HCP

12. Management API

Laboratoria:

1. Konfiguracja i dokumentacja

2. Integracja z DNSami

3. Pierwsze logowanie, użytkownicy, DNS i konfiguracja AD

4. Tworzenie tenantów, użytkowników tenantów oraz namespace

5. Przetwarzanie danych wszystkimi protokołami

6. Przeszukiwanie danych

7. Replikacja

8. Monitorowanie i Logi

9. REST API