Certified Data Center Professional

Termin, miejsce, cena

Forma szkolenia

stacjonarne

Długość

16h

Typ szkolenia

Pozostało miejsc

10
zapisz się na szkolenie

to szkolenie jest w ścieżce certyfikacji Certyfikacja Enterprise Product Integration (EPI) - ścieżka Design/Build

zobacz ścieżkę
Pełna specyfikacja PDF

Szkolenie autoryzowane

Krótki opis szkolenia

Kurs Certified Data Center Professional (CDCP) ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi komponentami centrum przetwarzania danych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się jak osiągnąć wysoki stopień dostępności centrum danych oraz zapoznają się z kluczowymi aspektami eksploatacji i konserwacji.

Uwaga: szkolenie odbywa się w języku angielskim

Czego konkretnie się nauczysz?

Po ukończeniu szkolenia będziesz umiał:

- Wybrać optymalną lokalizację centrum danych w oparciu o jego bieżące i przyszłe potrzeby

- Opisać wszystkie komponenty ważne dla osiągnięcia wysokiego stopnia dostępności centrum przetwarzania danych oraz efektywnie projektować niezawodne centrum danych

- Wskazać i zastosować odpowiednie standardy branżowe

- Stworzyć wytyczne i wymagania dla UPS, ochrony ppoż., chłodzenia, systemów monitorujących, norm okablowania, itp. oraz wybrać i zastosować dostępne technologie w efektywny sposób, w celu ekonomicznego zwiększenia stopnia dostępności centrum danych

- Zweryfikować plan instalacji zasilających w celu eliminacji kosztownych wyłączeń zasilania w przyszłości

- Poprawiać zdolność i efektywność chłodzenia w centrum danych z wykorzystaniem istniejących i nowych technologii w celu spełniania przyszłych, powiększających się wymagań dotyczących chłodzenia

- Zaprojektować niezawodną i skalowalną architekturę sieci oraz dobrać właściwe techniki testowania

- Tworzyć korzystne umowy serwisowe z dostawcami sprzętu w celu zapewnienia możliwie szybkich zwrotów inwestycji

- Zaprojektować oraz zainstalować efektywny monitoring centrum przetwarzania danych, tak aby odpowiedzialne osoby otrzymywały właściwe informacje w odpowiednim czasie

- Dobrać właściwe środki ochrony, zarówno proceduralnej jak i technicznej, w celu zabezpieczenia informacji przechowywanych w centrum przetwarzania danych

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do menedżerów IT oraz profesjonalistów odpowiedzialnych za utrzymanie i obsługę centrów przetwarzania danych. W kursie powinny wziąć udział osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej, zapewnieniem oczekiwanego poziomu niezawodności oraz dostępności usług świadczonych przez centra przetwarzania danych. Szczególnie przydatny i interesujący będzie dla uczestników, którzy mają już co najmniej roczne doświadczenie związane z centrami danych. Do udziału w kursie zapraszamy również osoby, które nie posiadają jeszcze żadnego doświadczenia w tej dziedzinie.

Cena

1100 EURO netto za uczestnika + 150 EURO za egzamin.

Czas trwania, miejsce i szczegóły organizacyjne

Szkolenie trwa 2 dni i jest realizowane w formule otwartej lub zamkniętej (przy odpowiedniej liczbie uczestników).

Szkolenie odbywa się w biurze S4E S.A., w Warszawie, ul. Bokserska 66

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad.

Egzamin

Egzaminy certyfikacyjne przeprowadzane są pod koniec ostatniego dnia szkolenia przez międzynarodowe centrum egzaminacyjne EXIN w formie papierowej lub online. Egzamin trwa 60 minut i nie przewiduje możliwości korzystania z podręczników. Aby zdać egzamin obejmujący 40 pytań wielokrotnego wyboru kandydat musi podać co najmniej 27 poprawnych odpowiedzi. Wyniki egzaminu online znane są natychmiast, natomiast wyniki egzaminu w formie papierowej będą dostępne w ciągu tygodnia.

Kandydaci, którzy pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają oficjalny certyfikat „Certified Data Center Professional”. Certyfikat jest ważny przez okres trzech lat, po których student musi być ponownie certyfikowany. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej firmy EPI www. epi-ap.com.

Formy szkoleniowe

Kursy EPI prowadzone są przez certyfikowanych trenerów. Instruktor stosuje metodę łączącą wykłady oraz sesję pytań i odpowiedzi, w celu omówienia konkretnych potrzeb i problemów, z którymi spotykali się uczestnicy. Korzystając z dużego doświadczenia trenera kursanci zdobywają praktyczne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w ich obecnym środowisku, co stanowi ogromną wartość dodaną.

Szczegółowa agenda

1. Centrum danych, jego znaczenie oraz przyczyny przerw w pracy

2. Standardy i najlepsze praktyki centrum danych

3. Lokalizacja centrum danych, budynek i jego budowa

- Wybór właściwych lokalizacji oraz budynków, sposoby unikania pułapek

- Różne komponenty efektywnego centrum danych oraz instalacja obiektów wspierających

4. Podniesiona podłoga/podwieszony sufit

- Definicje obciążenia jednolitego, skoncentrowanego i ruchomego

- Obowiązujące normy

- Wytyczne dotyczące podniesionej podłogi

- Siatka sygnału referencyjnego, uziemianie półek

- Ustawa o niepełnosprawności i inne regulacje

- Wykorzystanie i wymogi podwieszanego sufitu

5. Oświetlenie

- Standardy

- Rodzaje oświetlenia i jego rozmieszczenie

- Oświetlenie awaryjne, zasilanie awaryjne (EPS)

6. Infrastruktura zasilania

- Układ infrastruktury zasilania od generatora do poziomu półek Systemy ATS i STS

- Poziomy i techniki redundancji

- Stosowanie zasilania trój- i dwufazowego

- Opcje dystrybucji zasilania w hali komputerowej

- Okablowanie zasilania kontra kaseta odpływowa

- Łączenie kontra uziemienie

- Transformatory sygnału wspólnego i izolacji

- Tablice rozdzielcze, czynniki formy oraz stopnie ochrony IP

- Wytyczne dotyczące jakości zasilania

- Zasilanie realne kontra zasilanie pozorne

- W jaki sposób wymiarować i obliczać obciążenie w centrum danych

- Generatory

- Statyczne i dynamiczne systemy UPS, kryteria wyboru, jak one działają i opcje wydajnego wykorzystania energii

- Rodzaje akumulatorów, ich właściwy wybór i testowanie

- Termografika

7. Pola elektromagnetyczne

- Pola elektryczne i magnetyczne – definicje oraz jednostki pomiarowe

- Źródła pól elektromagnetycznych

- Wpływ pól elektromagnetycznych na ludzkie zdrowie oraz sprzęt

- (H)EMP

- Normy

- Rozwiązania dotyczące osłony przed polami elektromagnetycznymi

8. Półki na sprzęt

- Standardy, właściwości półek, kryteria wyboru

- Kwestie ochrony

- Opcje szyny/listwy zasilania

9. Infrastruktura chłodzenia

- Zalecenia dotyczące temperatury i wilgotności

- Jednostki pomiaru chłodzenia oraz współczynniki konwersji

- Definicje ciepła jawnego i utajonego

- Różnice pomiędzy chłodzeniem klimatyzacyjnym a precyzyjnym

- Przegląd różnych technologii klimatyzacyjnych

- Podniesiona podłoga kontra chłodzenie podłogi

- Rozmieszczenie urządzeń klimatyzacyjnych oraz ograniczenia, których należy przestrzegać

- Opcje chłodzenia uzupełniającego

- Przejście pomiędzy zimnym a ciepłym korytarzem

10. Zaopatrzenie w wodę

- Znaczenie zaopatrzenia w wodę oraz obszary zastosowania

- Techniki zapasowego zaopatrzenia w wodę

- Projektowanie skalowalnej infrastruktury sieci

- Znaczenie strukturalnego systemu okablowania

- Kwestie dotyczące planowania

- Technologia kabli miedzianych oraz światłowodowych; normy

11. Hierarchia okablowania ANSI/TIA-942 oraz zalecenia

- Testowanie i weryfikacja

- Okablowanie sieci typu SAN

- Redundancja sieci

- Połączenia pomiędzy budynkami

- Wymogi systemu monitorowania sieci

- Ochrona przeciwpożarowa

- Standardy ochrony ppoż.

- Systemy wykrywania ognia

- Różne techniki oraz systemy gaszenia pożarów metodą pełnego zalewania, ich zalety i wady

- Gaśnice ręczne

- Oznakowanie i bezpieczeństwo

- Wymogi prawne i najlepsze praktyki

13. Monitoring centrum danych

- Wymogi monitoringu centrum danych

- EMS kontra BMS

- Systemy wykrywania wycieku wody

- Opcje powiadamiania oraz związane z tym uwagi

14. Ochrona operacyjna oraz praktyki bezpieczeństwa

- Poziomy ochrony centrum danych

- Infrastruktura fizyczna I bezpieczeństwo organizacyjne

- Środki bezpieczeństwa i podstawowe oznakowanie

15. Etykietowanie

- Wybór system etykietowania

- Zalecane praktyki etykietowania

- Etykietowanie sieci

16. Dokumentacja

- Jak założyć prawidłową dokumentację?

- Polityka i procedury zarządzania dokumentami

- Sprzątanie

- Praktyki sprzątania centrum danych

17. MTBF/MTTR

- Standardy i definicje

- Modele obliczeniowe

- Wartość realna

18. Umowy o prowadzenie konserwacji /SLA/OLA

Egzamin próbny

EGZAMIN: Certified Data Center Professional

Podobne szkolenia

Certified Data Center Facilities Operations Manager

stacjonarne

1800,00 EUR netto

Najbliższy termin
Warszawa, 2017-11-16
Certified Data Center Specialist

stacjonarne

1600,00 EURO netto

Powiązane artykuły

Przejdź do centrum wiedzy