DELL EMC Networking

Dell EMC jest nowym graczem na rynku rozwiązań sieciowych. Nowym, ale bardzo silnym! W roku 2011 Dell przejął firmę Force10 Networks – producenta rozwiązań sieciowych. Od  tamtego czasu  przeznaczając znaczące środki finansowe na rozwój swojego portfolio produktów Dell EMC Networking, firma stała się liderem w rozwiązaniach Open Networking. Rozwiązania sieciowe Dell EMC posiadają liczną grupę cech i funkcjonalności, które czynią z nich rozwiązanie konkurencyjne w porównaniu do produktów innych znanych producentów. Jedną z takich funkcjonalności jest technologia Open Networking, która dynamicznie rośnie i znajduje swoich klientów wśród największych firm na świecie jak Microsoft, Visa czy Verison.

Dell EMC Networking to sieciowy obszar współpracy dla wszystkich rozwiązań z portfolio Dell EMC.

 

Open Networking

8 maja 2017r. podczas konferencji Dell EMC World 2017 w Las Vegas ogłoszono, iż funkcjonalność Open Networking jest podstawą strategii rozwoju dla rozwiązań Dell EMC Networking. Założeniem jest transformacja IT, obniżenie kosztów, uzyskanie szybszego zwrotu z poczynionych w IT inwestycji oraz przede wszystkim dostarczenie nowych możliwości cyfrowych. Prowadzone badania oraz kierunek rozwoju software, IoT oraz Cloud Solutions potwierdziły, że kierunek Dell EMC jest słuszny i, że sieci działają najlepiej, gdy pracują w otwartym standardzie - zapewniając klientom wolność wyboru.

Open Networking polega na oddzieleniu oprogramowania od platformy sprzętowej. Rozwiązania sieciowe Dell EMC Networking nie zamykają klientów na konieczność korzystania z systemu operacyjnego wyłącznie jednego producenta. Oferują niespotykaną w produktach innych znanych marek sieciowych elastyczność i możliwość wyboru. Produkty Dell EMC Networking to wysoce zaawansowane rozwiązania LAN, które umożliwiają zaimplementowanie na nich systemów operacyjnych innych producentów. Dell EMC kładzie duży nacisk na funkcje i korzyści wynikające z oprogramowania – nie jest istotne czy własnego czy firm trzecich. Podstawą są bardzo zaawansowane technologicznie przełączniki Dell EMC Networking, które są otwarte na współpracę z praktycznie każdym systemem operacyjnym opartym na Linuxie.

Open Networking ma uwolnić użytkowników od sztywnych założeń i ograniczeń zdefiniowanego środowiska, myślenia w sposób schematyczny oraz od przestarzałej technologii. Klienci otrzymują wolność wyboru oprogramowania działającego na przełączniku – sami decydują o architekturze ich sieci. Rozwiązania te pozwalają wdrożyć zasady „software-defined” i umożliwiają wprowadzanie innowacji na każdym poziomie. Klienci nie są już przywiązani do oprogramowania producenta, u którego kupują fizyczną platformę sieciową. Rozwiązania sieciowe Dell EMC Networking wspierające funkcjonalność Open Networking współpracują z systemami operacyjnymi takich firm jak Big Switch, Cumulus Networks, IP Infusion, Pluribus, czy Dell EMC OS10. Oprogramowanie każdej z tych firm to różne charakterystyczne funkcjonalności oraz inny sposób licencjonowania – możliwość wyboru w zależności od potrzeb.

Rozwiązania sieciowe Dell EMC z racji wdrożonych w nich możliwości Open Networkingu oraz bardzo zaawansowanej technologii dają wręcz przeogromne możliwości konfiguracyjne i implementacyjne za sprawą funkcjonalności, jakie dają sieciowe systemy operacyjne firm trzecich. Ale tylko Partner z wiedzą i doświadczeniem jest w stanie zaprezentować te możliwości i je wdrożyć u klienta zarabiając na tym i utrzymując tę infrastrukturę. Słowem, Partner od samego początku jest architektem rozwiązania dla klienta. Partner nie jest jedynie sprzedawcą, ale przede wszystkim pomaga dobrze wybrać, kupić i wdrożyć rozwiązanie u klienta, które nie jest przypisane tylko i wyłącznie do jednego producenta. To tutaj zarabia się duże pieniądze, a Dell EMC Networking w tym pomaga na każdym etapie procesu -  Jarosław Dankowski Dell EMC Networking Poland & Czech Republic Sales Executive.

Jak zostać Dell EMC Certified Deployment Professional Networking

Dlaczego warto?

Certyfikacja Dell EMC Certified Deployment Professional Networking, nadawana jest przez Dell EMC. O ile każda firma partnerska może sprzedawać rozwiązania Dell EMC Networking, to certyfikacja (DNDNS-200) upoważnia zainteresowany podmiot do instalacji sprzętu omawianej klasy oraz potwierdza kompetencje Zespołu Technicznego do implementacji portfolio sieciowego Dell EMC.

Aby stać się certyfikowanym partnerem w zakresie rozwiązań Dell EMC Networking należy spełnić kilka wymogów formalnych:

 • Należy przejść odpowiednie szkolenie oraz zdać egzamin certyfikacyjny, wymagana jest certyfikacja przynajmniej dwóch inżynierów.
 • Należy zbudować stock demo – przynajmniej przełącznik N2000.
 • Należy przeszkolić przedstawicieli handlowych oraz dział inżynierski.
 • Należy spełnić nałożone przez Dell EMC wymagania względem kwoty oraz ilości przeszkolonych klientów końcowych.

Aby osiągnąć status Dell EMC Certified Deployment Professional Networking należy przejść szkolenia z zakresu Dell EMC Networking oraz zdać egzamin certyfikacyjny DNDNS-200. Istnieją dwie drogi umożliwiające zdobycie takiego certyfikatu. Pierwsza droga oferowana jest przez producenta – Dell EMC, druga przez dystrybucję – S4E.

 

Droga Dell EMC

Dell EMC rekomenduje odbycie dwóch kursów: trwający 5 dni Dell Networking Installation and Configuration oraz trwający 3 dni Dell Networking Planning. Podczas szkoleń kursanci zdobywają wiedzę z zakresu Dell Networking Operating System 6.x / 9.x i linii komend (CLI), projektowania sieci i konfiguracji urządzeń warstwy 2/3 oraz samych produktów Dell EMC Networking dla sieci campus oraz Data Center (przełączniki serii N, S, C i Z).

 

Droga S4EDU

Networking Partner Enablement Workshop (NPEW)

S4EDU oferuje cykl pięciu szkoleń noszący nazwę Networking Partner Enablement Workshop (NPEW). Przygotowują one do wdrożeń, na ich podstawie można przygotować się do zdania egzaminu certyfikacyjnego. W skład cyklu wchodzą:

 • DN Fundamentals2 Campus (DNF2C);
 • DN Fundamentals2 Data Center (DNF2DC);
 • Campus Advanced Services & Troubleshooting (DNA1C_L3-TS);
 • Data Center Advanced Services & Troubleshooting (DNA1DC_OS9-TS);
 • DN Fundamentals2 Wireless HiveManager (DNF2W_HMNG). 

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych inżynierów w oparciu o posiadany przez S4E sprzęt demo. Zajęcia odbywają się w kameralnych, małych grupach, dzięki czemu można uzyskać dużo wyższy poziom uczenia oraz pozwala to na skupienie uwagi trenera na każdym uczestniku. Szkolenia te odbywają się cyklicznie, są płatne, a cena zależy od tego czy kupowane są osobno czy w paczce. Kursy odbywają się w dwóch lokalizacjach S4E S.A.:

 • w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1c,
 • w Warszawie, ul. Bokserska 66.

S4EDU zapewnia materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona, rejestracja odbywa się przez stronę internetową S4EDU (https://www.s4edu.pl/pl/katalog-szkolen), tam również znajdują się szczegółowe informacje dotyczące terminu, ceny oraz zakresu każdego ze szkoleń.

Dell Networking Fundamentals2 Campus (DNF2C) – szkolenie mające charakter praktycznych warsztatów (laboratoria, a nie informacje oparte wyłącznie o PowerPoint), które dostarcza podstawową wiedzę na temat głównych aspektów systemu operacyjnego Dell EMC Networking OS 6 takich jak podstawowe komendy CLI i funkcje specjalne, początkowa konfiguracja przełącznika, konfiguracja wybranych funkcji: VLAN, LACP, MLAG, RSPAN, PBR czy konstrukcja nadmiarowych topologii bez pętli.

Na warsztaty można się zarejestrować klikając w link: https://s4edu.pl/pl/katalog-szkolen/szkolenie/94-dn-fundamentals2-campus-dnf2c

Dell Networking Fundamentals2 Data Center (DNF2DC) - szkolenie mające charakter praktycznych warsztatów (laboratoria, a nie informacje oparte wyłącznie o PowerPoint), które dostarcza podstawowych informacji na temat głównych aspektów systemu operacyjnego Dell EMC Networking OS 9 takich jak komendy CLI i funkcje specjalne, rozwiązywanie podstawowych problemów, konfiguracja VLT i stackowania czy konstrukcja nadmiarowych topologii bez pętli.

Na warsztaty można się zarejestrować klikając w link: https://s4edu.pl/pl/katalog-szkolen/szkolenie/96-dn-fundamentals2-data-center-dnf2dc

Campus Advanced Services & Troubleshooting (DNA1C_L3-TS) – szkolenie to jest kontynuacją podstawowego kursu Dell Networking Fundamentals2 Campus (DNF2C). Z uwagi na jego bardziej zaawansowany i praktyczny charakter w czasie szkolenia szczegółowo omawiane są funkcje warstwy 2 i 3, co zapewnia głębszą wiedzę praktyczną na temat systemu operacyjnego Dell EMC Networking OS 6. W trakcie kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia jak zaawansowane komendy CLI i funkcje specjalne, szczegółowe konfiguracje przełączników, w tym funkcje zabezpieczeń i filtrowania, zaawansowane opcje na etapie konfiguracji funkcji — VLAN, LACP, MLAG, RSPAN, PBR czy zwiększona dostępność funkcji, w tym VLT.

Na warsztaty można się zarejestrować klikając w link: https://s4edu.pl/pl/katalog-szkolen/szkolenie/95-campus-advanced-services?Troubleshooting_(DNA1C_L3-TS)=

Data Center Advanced Services & Troubleshooting (DNA1DC_OS9-TS) – szkolenie to jest kontynuacją podstawowego kursu Dell Networking Fundamentals2 Data Center (DNF2DC). Z uwagi na jego bardziej zaawansowany i praktyczny charakter w czasie szkolenia szczegółowo omawiane są funkcje warstwy 2 i 3, co zapewnia głębszą wiedzę praktyczną na temat systemu operacyjnego Dell Networking OS 9. W trakcie kursu poruszane są między innymi takie zagadnienia jak zaawansowane komendy CLI i funkcje specjalne, Open Network Installation Environment (ONIE), routing zaawansowany czy funkcje zwiększonej dostępności, w tym VLT i DCB.

Na warsztaty można się zarejestrować klikając w link: https://s4edu.pl/pl/katalog-szkolen/szkolenie/97-data-center-advanced-services?Troubleshooting_(DNA1DC_OS9-TS)=

Szkolenia te przeznaczone są przede wszystkim dla Partnerów, inżynierów systemów sieciowych i techników sieciowych oraz pracowników obsługi przed-sprzedażowej. Z uwagi na uzupełniający się charakter wymienionych warsztatów oraz na fakt, że ich przejście jest wymagane, aby uzyskać możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego Dell EMC Certified Deployment Professional Networking (DNDNS-200), szkolenia oferowane są w pakiecie o nazwie Dell EMC Networking Campus & Data Center, który zawiera:

Koszt pakietu szkoleniowego jest niższy od pojedynczych szkoleń. Na warsztaty można się zarejestrować klikając w link: https://s4edu.pl/pl/katalog-szkolen/zestaw/98-dell-emc-networking-campus?Data_Center_=

Ostatnim z cyklu szkoleń NPEW jest Dell Networking Fundamentals2 Wireless HiveManager (DNF2W_HMNG) – jest to praktyczne szkolenie, które dostarcza podstawowych informacji na temat głównych aspektów rozwiązania Dell HiveManager NG. Biorąc udział w warsztatach można poznać dostępne możliwości oraz uzyskać więcej informacji na temat takich kwestii jak różne podejścia do wprowadzania użytkowników, zasad, zarządzania gośćmi, przyznawania uprawnień i uwierzytelniania, monitorowania urządzeń i klientów oraz rozwiązywania problemów, konfiguracja wybranych funkcji: VLAN, LACP, MLAG, RSPAN, PBR czy wprowadzenia do zarządzania przełącznikami w Dell HiveManager NG.

Szkolenie to przeznaczone jest przede wszystkim dla partnerów, inżynierów systemów sieciowych i osób technicznych zajmujących się rozwiązaniami sieciowymi, pracowników obsługi przed-sprzedażowej oraz osób z podstawową wiedzą w zakresie sieci, WLAN i wszystkich standardach 802.11.

Na warsztaty można się zarejestrować klikając w link: https://s4edu.pl/pl/katalog-szkolen/szkolenie/99-dn-fundamentals2-wireless-hivemanager-dnf2w-hmng

 

Dell EMC Certified Deployment Professional Networking (DNDNS-200)

Odbycie dwóch szkoleń oferowanych bezpośrednio przez Dell EMC (Dell Networking Installation and Configuration oraz Dell Networking Planning) lub czterech szkoleń oferowanych przez S4EDU (dwóch z zakresu Data Center oraz dwóch z zakresu Campus) daje możliwość przystąpienia do egzaminu DNDNS-200 i uzyskanie certyfikatu Dell EMC Certified Deployment Professional Networking. Egzamin uczestnicy zdają za pośrednictwem https://home.pearsonvue.com/ we własnym zakresie. Koszt egzaminu to 200 USD. Więcej informacji o egzaminie i procedurze podejścia można uzyskać pod adresem http://www.pearsonvue.com/dell/ 

Certyfikat Dell EMC Certified Deployment Professional Networking, nadawany jest przez Dell EMC i upoważnia zainteresowany podmiot (firmę partnerską) do sprzedaży i instalacji sprzętu omawianej klasy oraz potwierdza kompetencje Zespołu Technicznego do implementacji.

 

Odsprzedaż szkoleń S4EDU przez partnerów Dell EMC 

Istnieje również możliwość sprzedaży szkoleń S4EDU z zakresu Dell EMC Networking przez Partnerów. Odsprzedaż taka może stanowić uzupełnienie oferty własnej Partnera. Nasi Partnerzy mogą uzupełniać swoje oferty szkoleniami i rozliczać je w ramach współpracy przy projektach lub otrzymywać korzystne rabaty na szkolenia dla klientów. Współpracujemy także w formule odsprzedaży szkoleń – wówczas podpisujemy dodatkową umowę, w której ustalamy warunki finansowe.

Organizujemy też szkolenia dla klientów Partnera. Ta formuła współpracy polega na przeprowadzeniu szkoleń w różnych formach dla klientów końcowych – w ten sposób organizujemy dedykowane webinaria oraz szkolenia stacjonarne dla grupy klientów wskazanych przez Partnera. Ceny ustalane są indywidualnie i zależą od liczby osób, tematyki i zakresu szkoleń. Zależy nam na wspieraniu procesu sprzedaży naszych Partnerów, proponujemy więc korzystne rabaty. Zachęcamy do nawiązania bliższej współpracy z S4EDU.

W jaki sposób Dell EMC i S4E wspierają partnera w jego zadaniach sprzedażowych?

 

Wsparcie specjalistów

W swoich codziennych zmaganiach sprzedażowych partnerzy mogą posiłkować się wsparciem zarówno bezpośrednio ze strony producenta jak i ze strony dystrybucji S4E. Osoby, które aktywnie wspierają partnerów w zakresie Dell EMC Networking to:

 

Dell EMC

Dell EMC Networking Poland & Czech Republic Sales Executive

Jarosław Dankowski - Posiada ponad 17-letnie doświadczenie na rynku IT w obszarze rozwoju sprzedaży Sieci IT oraz rozwiązań dystrybucji mocy (UPS). Doświadczenie zdobywał pracując u integratorów, dystrybutorów (ABC Data, Action) oraz producentów (Samsung, Dell EMC) gdzie był odpowiedzialny za rozwój, sprzedaż i marketing rozwiązań sieciowych.

W Dell EMC jest odpowiedzialny za rozwój sprzedaży, kanał partnerski, dystrybucję oraz marketing rozwiązań Dell EMC Networking.

Inżynierowie

Andrzej Jeruzal – Architekt Rozwiązań Sieciowych pracujący w Dell EMC od czerwca 2011. Od ponad 15-stu lat ściśle związany z zagadnieniem projektowania i funkcjonowania jednych z największych sieci pakietowych w Polsce. Wcześniej 4 lata pracy w Cisco Poland jako Inżynier Systemowy, a jeszcze wcześniej przez ponad 6 lat jako Konsultant Sieciowy dla Polski oraz dla regionu Europy Centralnej i Wschodniej w Nokia. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych ze specjalizacją Telekomunikacja.

Andrzej Oleszek – Zajmuje się nadzorowaniem i konsultacjami związanymi z procesem informatyzacji przedsiębiorstw, wyborem technologii oraz strategiami wdrożeniowymi. Specjalista w zakresie zagadnień bezpieczeństwa sieciowego oraz projektowania sieci informatycznych i teleinformatycznych. Posiada długoletnie praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w wielu uznanych firmach o profilu informatycznym. Obecnie pełni rolę inżyniera rozwiązań sieciowych w zakresie technologii i rozwiązań firmy Dell EMC. 

S4E

Z ramienia dystrybucji S4E, w zagadnieniach technicznych, demo, poc partnerów wspiera dwóch certyfikowanych inżynierów.

„Inżynierowie S4E mają doświadczenie, kompetencje oraz stosowne certyfikacje pozwalające z sukcesem realizować nawet najbardziej zaawansowane wdrożenia. Naszym klientom udzielamy więc kompleksowego wsparcia w projektach prowadzonych z wykorzystaniem rozwiązań Dell EMC Networking, począwszy od procesu budowania potrzeb klientów końcowych, poprzez Proof of Concept aż po serwis urządzeń SLA 24/7” – Arkadiusz Możdżeń, członek zarządu ds. rozwoju S4E.

Inżynierowie

Mateusz Litwin - Specjalista z zakresu sieci LAN/WAN/WLAN. Zawsze bardzo szczegółowy, skrupulatnie przekazuje zdobytą wiedzę. Od kilku lat rozwija swoje umiejętności sieciowe w kierunku wiedzy eksperckiej.

Robert Sawicki - Człowiek „Security”. Specjalizuje się w rozwiązaniach UTM, sieciach LAN/WAN. Doświadczenie zdobywał biorąc udział w wielu dużych projektach sieciowych. Jako pierwszy w Polsce posiada certyfikaty Hillstone Certified Security Expert i Hillstone Certified Instructor.

 

 

Demo / PoC

W dzisiejszych czasach to producentowi zależy na rozwijaniu wiedzy o jego produktach, zarówno po stronie klienta końcowego jak i firm partnerskich. Stale rosnący poziom świadomości klientów, a zwłaszcza ich działów IT, na temat sposobu działania ich sektora gospodarki, wymogów rynku, konkurencji czy wreszcie wpływu informatyzacji ich organizacji na wyznaczone cele biznesowe, zrodził wymaganie szczegółowej analizy potrzeb biznesowych oraz dokładną ocenę wybieranych rozwiązań. To wszystko sprawiło, że przestał obowiązywać model sprzedaży, w którym klient decydował o zakupie tylko na podstawie deklarowanych przez producenta cech i funkcjonalności oferowanego rozwiązania. 

Odpowiadając na rosnący poziom świadomości klientów IT wprowadzono model demo/Proof of Concept (PoC) do procesu sprzedaży. W takim podejściu do sprzedaży prezentuje się „na żywo” cechy i funkcjonalności oferowanego rozwiązania, pokazując jego wartość dla organizacji klienta. Instalacja i uruchomienie rozwiązania w środowisku klienta służy zaprezentowaniu jak ono działa (demo), oraz udowadnianiu jego dopasowania do środowiska IT klienta (PoC). 

W zakresie rozwiązań Dell EMC Networking istnieją dwie drogi umożliwiające przeprowadzenie procesów demo oraz Proof of Concept wybranemu klientowi. Pierwsza droga oferowana jest przez producenta – Dell EMC, druga przez dystrybucję – S4E.

Dell EMC umożliwia prezentowanie swoich rozwiązań na klika sposobów.

 • Dell EMC Demo Center – to chmurowa platforma, która pozwala na demonstrowanie rozwiązań Dell EMC bezpośrednio klientom. Platforma jest dostępna nie tylko dla pracowników producenta, mogą z niej korzystać partnerzy. Dostęp do demo center odbywa się w trybie online. Z pomocą tej platformy można rezerwować online wirtualne środowisko i demonstrować różne rozwiązania oraz ich funkcjonalności bez konieczności rezerwowania czy tworzenia środowiska fizycznego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu proszone są o kontakt z Jarosławem Dankowskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) celem nadania odpowiednich uprawnień.

W bardziej złożonych scenariuszach demo istnieje możliwość zarezerwowania fizycznego sprzętu skonfigurowanego pod konkretny scenariusz przez administratorów. Tutaj prośba o przemyślane rezerwowanie terminów – tak aby skonfigurowany sprzęt nie stał bezczynnie.

 • Focal Point – Łódź – Dell EMC umożliwia również zbudowanie środowisk testowych / Proof of Concept laboratorium Dell EMC w Łodzi. Możliwe jest zbudowanie nawet bardzo zaawansowanych technologicznie środowisk testowych dla partnerów i klientów firmy Dell EMC na bazie produktów Dell EMC do testowania środowisk firm trzecich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu proszone są o kontakt z Jarosławem Dankowskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dystrybutor z wartością dodaną (Value Add Distributor) S4E to kompetencyjne centrum z zakresu Dell EMC Networking. Prezentowanie rozwiązań Dell EMC odbywa się w oparciu o zbudowany stock demo w którego skład wchodzą:

2 x Dell S5000 5x GP-10G SFP; 3x 1000 BASE-T SFP; 4x 750W;
1x 12xETH10-T; 2x 12xETH10-F; 1x 12xFC8ETH10-U
Dell S3048-ON 48 portów 1GbE, 4 porty 10GbE SFP+, łączenie kaskadowe, powietrze od we/wy do zasilacza, 1 zasilacz, DNOS 9
Dell N3024P L3, POE+, 24x1GbE, 2xcombo, 2 stałe porty 10GbE SFP+, kaskadowe, powietrze od we/wy do zasilacza, 1 zasilacz 715W
4 x Aerohive AP130 Radio access point - 802.11a/b/g/n/ac - Dual Band,
Aerohive HiveManager Online - Subscription licence (3 years) + 3 years VAD Support - 1 access point – hosted - 4 szt. 3 year upgrade from Connect to Select - 4 szt.
1 x BR200-WP Dual band 3x3:3(with PS), 3YR Subscription for 1 BR (HM6), Aerohive - Network cable - RJ-45 to DB-9 - 4 szt.
Tabela 1 - sprzęt demo Dell EMC Networking

Zgromadzony sprzęt demo służy również do przeprowadzania szkoleń dla partnerów (z zakresu Networking Partner Enablement Workshop (NPEW)) oraz klientów końcowych z zakresu zarządzania wybranymi rozwiązaniami.

 

Edukacja 

Zbudowanie świadomości marki Dell EMC Networking u klientów oraz firm partnerskich wymaga zaangażowania zarówno ze strony producenta jak i dystrybucji. Koniecznością jest edukowanie Partnerów – tylko w taki sposób poznają produkty, ale przekonają się też o korzyściach płynących ze sprzedaży rozwiązań sieciowych Dell EMC.

 

Dell EMC NetMaster

Jarosałw Dankowski zapoczątkował cykl spotkań oraz stworzył klub o nazwie NetMaster. Grupa przeznaczona jest dla inżynierów i architektów sieciowych pracujących w Dell EMC, dystrybucji, u integratorów oraz w firmach partnerskich. Jedynym tematem zainteresowania społeczności są rozwiązania i technologia Dell EMC Networking. Podczas spotkań inżynierowie dzielą się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, spostrzeżeniami, adresują napotkane wyzwania oraz odpowiadają na pytania związane z technologią sieciową Dell EMC.

Do klubu już teraz należy spora grupa inżynierów, którzy osiągnęli status Dell EMC Certified Deployment Professional Networking, grupa stale się rozrasta. Społeczność w tej chwili liczy kilkudziesięciu inżynierów.

 

Działania edukacyjne S4EDU

S4E to kompetencyjne centrum w zakresie rozwiązań z portfolio Dell EMC Networking. Działania szkoleniowe S4EDU wspiera dwóch certyfikowanych przez Dell EMC inżynierów – Mateusz Litwin i Robert Sawicki.

Ofertę S4EDU można podzielić na dwa rodzaje szkoleń:

Szkolenia o podejściu biznesowo-handlowym – przeznaczone są dla przedstawicieli oraz działów handlowych. Podczas szkolenia przekazywana jest podstawowa wiedza produktowa dotycząca rozwiązań Dell EMC Networking. Zajęcia mają formę prezentacji lub sesji webinar’owych. Przekazywana wiedza ma charakter użytkowy. S4EDU nie przekazuje tylko wiedzy informacyjnej o produktach. Oferowana wiedza ma przede wszystkim pozwolić na zbudowanie relacji z klientem i zrozumienie jego potrzeb. S4EDU mówi językiem korzyści biznesowych, które można osiągnąć wykorzystując rozwiązania z oferty Dell EMC, stosuje język obrazów oraz przytacza konkretne przykłady. Zakres można rozszerzyć o pozostałe dostępne rozwiązania z portfolio produktowego Dell EMC.

Szkolenia o podejściu biznesowo-handlowym są nieodpłatne i mają postać webinariów lub szkoleń stacjonarnych.

Szkolenia o podejściu technicznym (NPEW) - przeznaczone są dla inżynierów oraz specjalistów działów utrzymania, którzy odpowiadają za wykorzystanie czy zarządzanie danym rozwiązaniem. Kursy mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do codziennego administrowania, monitorowania oraz rozwiązywania problemów w pracy z rozwiązaniami Dell EMC Networking. Kursy składają się z teorii (wykłady) oraz zajęć praktycznych (laboratoria) na specjalnie przygotowanym do tego środowisku. Podczas zajęć kursanci zdobywają użytkową wiedzę z zakresu architektury, komponentów i funkcjonalności danego rozwiązania, wykonywania między innymi: zadań administracyjnych, codziennych czynności konserwacyjnych oraz samodzielnej konfiguracji danego rozwiązania. Podczas szkoleń omawiane są najlepsze praktyki z zakresu użytkowania produktu. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują dyplom S4E. Szkolenia przygotowują również do zdania egzaminów certyfikacyjnych producenta Dell EMC. Egzamin taki można zdać w dowolnym czasie w ośrodku akredytowanym przez Dell EMC. Po zdanym egzaminie uczestnik nabywa prawo do posługiwania się oficjalnym logo certyfikowanego egzaminu.

Szkolenia techniczne odbywają się cyklicznie i są odpłatne.

Oprócz omawianego już cyklu szkoleń technicznych NPEW inżynierowie S4E wspierają Partnerów w takich kwestiach jak prezentacje produktowe u klienta końcowego, dobór odpowiedniej architektury czy szkolenia handlowe, które mają pokazać wartości biznesowe i przewagi na tle rynku a nie tylko przekazać wiedzę tabelkową. 

Szkolenia o charakterze biznesowo-handlowym jak i te o podłożu technicznym odbywają się w dwóch lokalizacjach S4E S.A.:

 • w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1c,
 • w Warszawie, ul. Bokserska 66,

Istnieje również możliwość zorganizowania szkoleń biznesowo-handlowych w siedzibie Partnera po wcześniejszym ustaleniu terminów i zakresu.

 

Akademia Sprzedawcy IT

Program Akademia Sprzedawcy IT powstała poprzez połączenie wieloletniego doświadczenia w sprzedaży produktów IT i wiedzy z zakresu psychologii sprzedaży potwierdzonej praktyką.

S4EDU przygotowało specjalną edycję Akademii Sprzedawcy IT przeznaczoną specjalnie dla Partnerów S4E zajmujących się sprzedażą rozwiązań Dell EMC. Podczas szkolenia skupimy się na nowych produktach z rodziny Dell EMC Networking. Prezentowane rozwiązania sieciowe, które stanowią najszybciej rozwijającą się technologicznie grupę produktów w nowo powstałej firmie Dell EMC, ich cechy charakterystyczne i przewagi nad rozwiązaniami konkurencyjnymi. Podczas zajęć można dowiedzieć się jak wobec tych produktów zastosować perswazyjny model sprzedaży, skuteczny wobec klientów, którzy nie lubią zadawania pytań i którzy zwykle mają wiele obiekcji.

Program szkolenia:

 • Dell EMC Networking – ogólna wiedza na temat produktów, zastosowanie, wyróżniki, przewagi konkurencyjne,
 • Perswazyjny model sprzedaży – na czym polega, kiedy go stosować i wobec jakiego rodzaju klientów,
 • Ćwiczenia: jak mówić o rozwiązaniach Dell EMC Networking budując opowieść trafiającą w sedno problemu klienta nie zadając mu wcześniej wielu pytań,
 • Jak prowadzić rozmowę, aby nie pojawiły się obiekcje,
 • Ćwiczenia: jak radzić sobie z obiekcjami klienta, jeśli już się pojawią.

 

Akademia Sprzedawcy IT odbywa się cyklicznie. Zajęcia odbywają się w małych maksymalnie 12-osobowych grupach, co pozwala trenerowi na skupienie się na każdym z uczestników. Sprzyja to również atmosferze konwersatorium – swobodna wymiana przemyśleń/spostrzeżeń, doświadczeń, dzielenie się wątpliwościami oraz ćwiczenia w grupie.

Osoby zainteresowane szkoleniami S4EDU proszone są o kontakt z Anna Przygodą-Rostek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.